Functies en taken

Directie (Aad Struijk/Petra de Kock)
 • De taak van de directie bestaat uit leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school. De directie wordt bijgestaan door Managementassistent Cathy Bodde.
Locatiecoaches
Locatiecoaches worden in eerste instantie benaderd door ouders met vragen en opmerkingen. De volgende personen zijn locatiecoach:
- Locatie Zuid                            Romy van Sintmaartensdijk

- Locatie Vriesland                     Larissa Gundlach
- Locatie Noord                              Hanneke van Oosten

- Locatie Noord/Leonardo           Marja Leeman                                                                   
- Locatie Annie M.G. Schmidt      Danique Exaltus

Coördinator Onderwijskundig Team/ Intern Begeleider (Petra de Kock)
 • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De coördinator Onderwijskundig Team en tevens Intern Begeleider doet overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben. Naast de coördinator maken een Neuropsycholoog, Orthopedagoog generalist en schoolmaatschappelijk werker deel uit van het Onderwijskundig Team. 
Evenementencoördinator (Yvonne de Jong en Loes van de Weyering)
 • De evenementencoördinator houdt zich bezig met het organiseren van de schoolactiviteiten. Zij doet dat in samenwerking met het team en de oudergroepen. Tevens is Yvonne onze Interne Cultuur Coördinator en coördinator van Bibliotheek op School.
Schoolopleider (Hanneke van Oosten)
 • Onze school is een opleidingsschool. Wij werken intensief samen met de PABO Rotterdam vanuit het concept "Samen Opleiden" van studenten. Hanneke wordt ondersteund door het Kenniscentrum Talentontwikkeling. In het kader van hun opleiding kunnen de studenten op onze school worden gefilmd. Dit filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor hun eigen onderzoek.
Vak-/gastdocenten
 • Onze school maakt voor gymnastiek, filosofie, Spaans, Engels, Muziek en Schaken gebruik van vak- of gastdocenten.
 • De vakleerkracht gymnastiek wordt met name ingezet voor de groepen 3 t/m 5 en/of voor leerkrachten zonder gymlicentie.
Specialist
 • Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met kleine problemen worden in de groep door de leerkracht extra geholpen. Kinderen met grotere problemen kunnen geholpen worden door de specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.
Wij hebben de volgende specialisten:
 • Karin Mensinga en Duygu Aydin (kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong)
 • Duygu Aydin en Babs de Held (Mindfulness)
 • Sanne de Groot (Compacten en verrijken)
 • Ursula Amas en Sanne de Groot (Plusklas)
 • Carla den Ouden (Sociale Competenties)
 • Patricia Keijzer (lezen en rekenen / het begeleiden van leerlingen met eigen leerlijnen)
 • Patricia Goudzwaard (NT2 /Taal)

ICT-er (Gloria Hilgen en Jasper Breur)
 • De ICT-er draagt zorg voor het beheer van de computers en de aanschaf en invoering van software en de digiboarden/touchscreens.
Coördinator Voortgezet onderwijs (Yolanda Bol)
 • De coördinator Voorgezet Onderwijs onderhoudt de contacten met de scholen voor Voortgezet Onderwijs, de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) en de organisaties die het Drempelonderzoek en IEP-toets aanleveren.
  
Leraar in opleiding (Lio-er)
 • Wij zetten Lio-ers in. De lio-er is een 4e-jaars Pabo-student die zelfstandig een klas draait. De lio-er wordt op afstand begeleid door een lio-coach op school en door een stagebegeleider van de Pabo-opleiding.