Schooltijden

Wij hebben met instemming van de medezeggenschapsraad besloten om te starten met het continurooster. Vanaf maandag 2 september 2019 gelden de volgende schooltijden:
 
 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00

Dat betekent voor u dat de kinderen niet alleen een pauzehapje, maar ook een lunch mee moet krijgen. De kinderen eten in hun eigen klas, waar er op wordt toegezien dat uw kind in voldoende mate eet en drinkt. De kinderen hebben twee keer een buitenpauze. Mochten er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw kind, dan vragen wij u dit al bij aanvang van het nieuwe schooljaar te bespreken met de leerkracht(en).

Vakantierooster
 
Zomervakantie  08-07-2022 t/m 22-08-2022 
Herfstvakantie  24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie  20-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede Vrijdag /Pasen   07-04-2023 t/m 10-04-2023  
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren  29-05-2023
Zomervakantie  10-07-2023 t/m 18-08-2023 


Studiedagen 2021-2022
  • 04 oktober 2022 (hele dag)
  • 21 juni 2023 (hele dag)